FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना..

मिति २०७९/०४/३१ को नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित..

बोलपत्र आव्हानको सूचना...

मिति २०७८/०८/१३ को अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित

पनौती न.पा.को आ.व.०७८/७९ का विभिन्न ३६ वटा योजनाको बोलपत्रमा ६२४ वटा निर्माण व्यवसायीको आवेदन

पनौती न.पा.को आ.व. ०७८/७९ का विभिन्न ३६ वटा योजनाको बोलपत्र आव्हान भएकोमा आज सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुको रोहोबरमा उक्त बोलपत्र खोलिंदै आ.व.

बोलपत्र आव्हानको सूचना(Surgical Items) !!

मिति २०७७/११/१६ को राष्ट्रिय दैनिक अभियान पत्रिकामा प्रकाशित

Pages