FAQs Complain Problems

समाचार :

सूचना तथा समाचार

कोरोनाना भाइरस(COVID-19) र राहत वितरण सम्बन्धि २०७६/१/१४ गते दैनिक प्रतिवेदन

विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाना भाइरस(COVID-19) का कारण दैनिक खाद्य संकट भोगिरहेका अति विपन्न परिवारका लागि मिति २०७७/०१/१४ गते पनौती नगरपालिकाद्वारा स्थापना गरिएको राहत सहयोग संकलन केन्द्र(फुड बैंक)मा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.ले ५०,०००/- रकम राहत स्वरुप प्रदान गर्नु भएक

कोरोनाना भाइरस(COVID-19) र राहत वितरण सम्बन्धि २०७६/१/१२ गते दैनिक प्रतिवेदन

 विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाना भाइरस(COVID-19) का कारण दैनिक खाद्य संकट भोगिरहेका अति विपन्न परिवारका लागि मिति २०७७/०१/१२ गते पनि विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तित्वहरु द्वारा(सूची सहित) पनौती नगरपालिकाद्वारा स्थापना गरिएको राहत सहयोग संकलन केन्द्र (फुड बैंक )मा राहत संकलनको कार्य जारि रहेको छ

कोरोनाना भाइरस(COVID-19) र राहत वितरण सम्बन्धि २०७६/१/८ र ९ गतेको दैनिक प्रतिवेदन

विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाना भाइरस(COVID-19) का कारण दैनिक खाद्य संकट भोगिरहेका अति विपन्न परिवारका लागि मिति २०७७/०१/०८ र २०७७/०१/०९ गते पनि विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तित्वहरु द्वारा(सूची सहित) पनौती नगरपालिकाद्वारा स्थापना गरिएको राहत सहयोग संकलन केन्द्र (फुड बैंक )मा राहत संकलनको कार्य

कोरोनाना भाइरस(COVID-19) तथा राहत वितरण २०७६/१/७ गतेको दैनिक प्रतिवेदन

विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाना भाइरस(COVID-19) का कारण दैनिक खाद्य संकट भोगिरहेका अति विपन्न परिवारका लागि आज मिति २०७७/०१/०७ गते पनि विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तित्वहरु द्वारा(सूची सहित) पनौती नगरपालिकाद्वारा स्थापना गरिएको राहत सहयोग संकलन केन्द्र (फुड बैंक )मा राहत संकलनको कार्य जारि रहेको

कोरोनाना भाइरस(COVID-19) तथा राहत वितरण सम्बन्धि २०७६/१/५ गतेको दैनिक प्रतिवेदन

विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाना भाइरस(COVID-19) का कारण दैनिक खाद्य संकट भोगिरहेका अति विपन्न परिवारका लागि आज मिति २०७७/०१/०५ गते पनि विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तित्वहरु द्वारा(सूची सहित) पनौती नगरपालिकाद्वारा स्थापना गरिएको राहत सहयोग संकलन केन्द्र (फुड बैंक )मा राहत संकलनको कार्य जारि रहेको

कोरोनाना भाइरस(COVID-19) र राहत वितरण सम्बन्धि २०७६/१/४ गते दैनिक प्रतिवेदन

विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाना भाइरस(COVID-19) का कारण दैनिक खाद्य संकट भोगिरहेका अति विपन्न परिवारका लागि आज मिति २०७७/०१/०४ गते पनि विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तित्वहरु द्वारा(सूची सहित) पनौती नगरपालिकाद्वारा स्थापना गरिएको राहत सहयोग संकलन केन्द्र (फुड बैंक )मा राहत संकलनको कार्य जारि रहेको

कोरोनाना भाइरस(COVID-19) र राहत वितरण सम्बन्धि २०७६/१/२ गते सम्मको रिपोर्ट

विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाना भाइरस(COVID-19) का कारण दैनिक खाद्य संकट भोगिरहेका अति विपन्न परिवारका लागि आज मिति २०७७/०१/०२ गते पनि विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तित्वहरु द्वारा(सूची सहित) पनौती नगरपालिकाद्वारा स्थापना गरिएको राहत सहयोग संकलन केन्द्र (फुड बैंक )मा राहत संकलनको कार्य जारि रहेको

Pages