FAQs Complain Problems

प्रांङ्गारिक मल बितरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्राङ्गारिक मल प्रयोग / खरिद गर्न चाहने कृषक, कृषक समुह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरुलाइ प्रस्ताव आव्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।