सूचना तथा समाचार

सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी पनौती नगरपालिकाको जरुरी सूचना

पनौती नगरपालिकाबाट चालु आ.ब  ०७२ /०७३  को प्रथम  चौमासिक(श्रावण  देखि कार्तिक सम्म) अबधिभित्र संचालित विकास, कार्यक्रम,उपलब्ध सेवा बस्तु र सुबिधा सार्बजनिक गरी त्यस्ता विषयका सम्बन्धमा सार्बजनिक थलोमा सेवाग्राही नागरिकले उठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्टता ल्याउने र नागरिकबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाबहरुलाई

Pages