नगर कार्यपालिका पदाधिकारी तथा वडा समिति सदस्यहरुको विवरण

Brief Introduction

With the tremendous natural beauty,cultural heritages,famous tourist sites, beautiful hills, Panauti has always made it’s own identity as a beautiful cultural city of our country.Panauti is very famous for jatras,makar mela(take place once in 12 years) Indreshwar mahadev, Bhadrakali,Badrinath,Kedarnath etc.It was originally a small state given by king Bhupatintra Malla as a dowry to his sister.

दोस्रो नगरसभा सम्पन्न

राज्यको पूर्नसंरचना सँगै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनौती नगरपालिकामा जनप्रतिनीधिको वहाली पश्चात जनसरकारका विषयमा भएको विभिन्न निर्णयहरु , प्राप्त उपलब्धी र गतिविधी लगायत भौतिक एवं वित्तीय प्रगती उपर आवश्यक छलफल तथा नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए बमोजिमका विभिन्न पाँचवटा  विद्येयक पेश